Een crisisruimte (ofwel: war room), is een ruimte die is uitgerust met technologie om elk moment direct in gebruik te nemen bij calamiteiten en noodgevallen. Een crisisruimte biedt de optie om snel en adequaat te kunnen reageren. Een crisisruimte van CrisisRuimte.nl voldoet aan de eisen van de gebruiker en wordt geleverd met support. Zo is er altijd een engineer om tijdens problemen in hectieke momenten op terug te vallen. Een crisisruimte is belangrijk voor bedrijven, instellingen en organisaties die te maken kunnen krijgen met calamiteiten waarbij een goed overzicht van de noodsituatie een must is: provincies, gemeenten, waterschappen of grote bedrijven.

Voordelen voor u als beslisser

       •  Snel overzicht van informatie over crisis via social media (Twitter)
       •  Integratie van diverse informatiebronnen (LCMS, OBI4WAN)
       •  Contact met Rijkswaterstaat, justitie en OM via videoconferencing
       •  Mogelijkheid tot ontvangen van livebeelden uit veld 
       •  Inzetbaar voor alle GRIP-escalaties
       •  Hoogst mogelijke beveiliging

Unique Selling Points

       •  Mean en Lean oplossing (budgettair interessant) 
       •  Turn-key oplossing incl. afwerking en montage in bestaande ruimtes 
       •  Volledig support packet en daardoor een hoge beschikbaarheid 
       •  Support pakket in afstemming met eigen organisatie (optimale fit) 
       •  Regelmatige controle op werking

CrisisRuimte.nl is een onderdeel van MainPort, een innovatief bedrijf met IT-achtergrond. MainPort is voornamelijk actief op twee domeinen:
enterprise security management en video communication management. Vanuit haar expertise is CrisisRuimte.nl opgericht,  waarbij de beste producten en kennis worden gecombineerd om een kwalitatieve eindoplossing te bieden voor grote organisaties.

ga naar www.mainport.nl